Sociaal

Ik kan snel mensen enthousiast maken om deel te nemen aan activiteiten die ik organiseer. Nadat ik ergens het initiatief voor neem ben ik in staat om mensen/collega’s betrokken te maken zodat ze zich ook gaan inzetten. Dat doe ik als voorzitter bij het Utrechts Sprookjestheater, bij de volleybalclub als PR commissie, op de school van mijn kinderen als initiatiefnemer van een ouderband en als buurtgenoot met een jaarlijkse barbecue.

 

Samenwerken is heerlijk en geeft me voldoening bij alles.

 

Voorzitter sprookjestheater, samen sterk

Mijn kinderen spelen bij het Utrechts Sprookjestheater, daar help ik als vrijwilliger achter de schermen. Op het toneel help ik tijdens de uitvoering en stuur ik alle vrijwilligers aan bij het verzetten en opbouwen van de decors. Ik begeleidde de verhuizing van alle decorstukken, kleding en rekwisieten en maakte eigenhandig de indeling van de opslag, daar vroeg ik telkens weer hulp van leden en ouders. We maakten zelf samen alle stellingen en rekken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Sinds 2018 ben ik de voorzitter van het Utrechts Sprookjestheater. Met een paar leden zit ik ook in het activiteitenteam. Naast het voorbereiden van een voorstelling kunnen we de leden zo nog meer bieden. We maakte een puzzel boekje die we in corona tijd uitdeelden om in deze periode waarin we niet samen mochten komen toch iets van ons te laten horen. Ik organiseerde een talenten middag waar we samen optredens konden verzorgen voor elkaar. Ook zet ik het clubblad in elkaar. Toen de club 5 jaar bestond organiseerde ik voor alle leden, ouder, vrijwilligers en oud-leden een feest middag en avond. Ik zorgde dat er voldoende hapjes waren door leden te vragen ze zelf te maken. Met mijn band verzorgde ik een karaoke avond. Ook een Kahoot mocht niet ontbreken. Ook voor het 10 jarig bestaan organiseerde ik een feest. In Zimihc Zuilen speelde de Big Dipper bigband van mijn vriend Bert. Hij heeft inmiddels de muzikale leiding overgenomen van Ad. Daarna speelde Rataplan en konden alle aanwezigen mee zingen.

Volleybaltrainer

Binnen mijn volleybalclub ben ik naast competitie speler ook trainer van een damesteam. Het is fijn om elke week de dames telkens iets bij te kunnen leren, zo breng ik met speels gemak mijn volleybal ervaring en techniek over. Ik heb ook jaren geholpen in de feestcommissie om naast het volleyballen andere activiteiten aan te kunnen bieden aan de leden van de club. Ik verzorg al bijna twintig jaar het clubblad de Toesj, de vormgeving maar ik schrijf ook elke uitgave een column. Voor het 25 jarig jubileum zocht ik volleyballers om me heen om een band te vormen zodat we het feest op konden luisteren met een spetterend optreden. Deze band, Rataplan, bestaat nog steeds en speelt op veel meer plaatsen dan bij de volleybalclub alleen.

Hulp ouder

Ik heb me jarenlang ingezet op de basisschool van mijn kinderen als hulp ouder. Ik nam deel in de ouderraad voor adviezen en praktische zaken als een map met gezonde traktatie voorbeelden. Bij de eindmusical hielp ik de kinderen in de laatste weken met het vervaardigen van een mooi decor voor de musical. De avond zelf legde ik natuurlijk vast op video die ik ook tot een mooi geheel monteerde. Zo heb ik voor veel ouders en hun kinderen een waardevolle blijvende herinnering gemaakt. Ook organiseerde ik samen met een paar enthousiaste ouders een extra zomerkamp aan het einde van het schooljaar. Om het afscheid van mijn dochter wat feestelijks te geven verzamelde ik ouders om me heen die een band vormden. Vanaf de herfstvakantie kwamen we bij elkaar om te oefenen en het repertoire samen te stellen. Uiteindelijk resulteerde dat in een optreden vanaf het dak van de basisschool met alle kinderen en belangstellende ouders beneden op straat. De schooldirectie was zo blij met dit evenement dat ze ons een jaar later vroegen het kunststukje te herhalen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan terwijl geen van ons een kind had in groep 8.

Buurtbarbecue

Op burendag heb ik de bewoners van mijn blok enthousiast gemaakt om met elkaar te eten. Dan bouwen we samen een grote tent op aan de achterzijde van onze huizen. Daar kunnen we dan de hele avond samen droog en warm zitten en bijkletsen. Toen de kinderen nog klein waren hadden we ook een poppenkast en een kinderdisco in de schuur.

Collectant

Voor verschillende goede doelen als de hartstichting, de Nierstichting, Amnesty International en het Longfonds collecteer ik in mijn eigen wijk. Zo ben ik een bekend gezicht dat een aantal keren per jaar langs de deuren gaat om mijn steentje bij te dragen.